Điều khoản sử dụng

Tất cả những thành viên tại cachnuoichohay.com không được đăng các nội dung:

– Vi phạm thuần phong mỹ tục của nước Việt Nam
– Không được đăng nội dụng cấm bất hợp pháp
– Không được đăng nội dung đả kích phạm pháp
– Không được vi phạm hoặc hướng dẫn các thành viên khác vi phạm các điều khoản sử dụng của cachnuoichohay.com

Mọi vi phạm sẽ được cachnuoichohay.com loại trừ để không gây ảnh hướng xấu đến mọi người khi đọc được nội dung không hữu ích.